Nawigacja

Mali uczniowie idą do szkoły

akcja Unicef

MALI uczniowie idą do szkoły – projekt edukacyjny UNICEF

Harmonogram działań w ramach akcji Unicef „Mali uczniowie idą do szkoły”

Lp.

Zadanie

Termin

Odpowiedzialni

1.

Spotkanie rozpoczynające akcję „Mali Uczniowie idą do szkoły”:

- prezentacja projektu

- gazetka ścienna

- prezentacja akcji „Bilet do świata”

 

listopad

A. Froniewska

J. Wojtas

2.

Przekazanie informacji o akcji rodzicom.

listopad

wychowawcy

3.

Zajęcia edukacyjne dla uczniów:

- pogadanka

- prezentacja filmu

- dyskusja

 

grudzień

A. Froniewska

J. Wojtas

4.

Prawa Dziecka na świecie – apel okolicznościowy

grudzień

S. Kamzol, SU

5.

Książka dla Afryki:

- przygotowanie własnych książek przez uczniów klas młodszych i starszych oraz oddziału przedszkolnego

- prezentacja książek „Dzień Książki dla Afryki”

- szkolny konkurs na najładniejszą książkę w różnych kategoriach

- rozwiązanie konkursu

 

grudzień – styczeń

 

 

styczeń

 

Wychowawcy

A. Froniewska

J. Wojtas

6.

Zakończenie projektu:

- spotkanie informacyjne

- sprawozdanie

- przekazanie funduszy zebranych podczas przebiegu akcji na cele fundacji Unicef

 

marzec

A. Froniewska

J. Wojtas

 

Sprawozdanie – Mali Uczniowie idą do szkoły.

 

W szkole podstawowej w Drołtowicach akcja „Mali uczniowie idą do szkoły” rozpoczęła się spotkaniem informacyjnym dla uczniów. W ramach apelu związanego z prawami dziecka szczegółowo zostało omówione prawo dzieci do edukacji i istniejący problem braku dostępu do edukacji dzieci z Afryki. Uczniowie obejrzeli film przybliżający ten problem i wzięli udział w dyskusji. Przedstawione zostały także cele akcji Unicef oraz harmonogram działań w szkole.

W listopadzie na zebraniach rodzice zostali zapoznani z etapami przebiegu akcji i otrzymali także broszurki informacyjne.  Została opracowana gazetka ścienna.

W styczniu i w lutym uczniowie przygotowywali swoje własnoręcznie zrobione książeczki. Zostało wykonanych 14 książeczek. Uczniowie samodzielnie wymyślili opowiadania, które napisali odręcznie lub na komputerze i wykonali do nich rysunki. Opracowali także piękne okładki. Uczniowie zaprezentowali swoje książeczki na uroczystym apelu „Książka dla Afryki”. Zostały one umieszczone na gazetce szkolnej tak, aby każdy mógł się z nimi zapoznać i zakupić wybraną przez siebie książkę.

Udało się sprzedać 8 książek i uzyskać kwotę 40zł, która została przekazana na konto Unicef.

Oprócz tego przeprowadzono szkolny konkurs na najciekawiej wykonaną książkę – odbyło się głosowanie ogólnoszkolne i została wybrana ta najpiękniejsza.

Pod koniec marca odbyło się spotkanie podsumowujące całą akcję przeprowadzoną w naszej szkole.

A. Froniewska

 

PROBLEM - UNICEF szacuje, że ponad 61 milionów dzieci w wieku szkolnym nie pobiera edukacji na poziomie podstawowym, a jeszcze więcej nie kontynuuje nauki w szkołach średnich. Edukacja jest niezwykle ważna dla rozwoju człowieka, przekłada się na wszystkie sfery życia. Wykształcenie przyczynia się do zmniejszenia ubóstwa, gdyż daje szansę na podjęcie dobrej pracy zarobkowej i zaspokojenie przynajmniej podstawowych potrzeb. Problem ten widoczny jest w Mali – kraju w Afryce Zachodniej, którego ponad połowę społeczeństwa stanowią dzieci. 40% z nich nie chodzi do szkoły podstawowej. Jeszcze mniej kontynuuję naukę w szkole średniej. Niestety będzie to skutkować tragicznymi efektami w przyszłości, dlatego tak ważne jest, by dzieci w Mali zdobyły wykształcenie.

PROJEKT – projekt „MALI uczniowie idą do szkoły” jest odpowiedzią na sytuację dzieci w tym kraju. Niski wskaźnik upowszechnienia edukacji rzutuje na całe życie mieszkańców Mali. Naszym celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży w Polsce jak wygląda kwestia dostępu do edukacji na świecie, jakie są przyczyny tego, że nie wszystkie dzieci mogą się uczyć i co robi UNICEF, by z tym walczyć.

NA CZYM POLEGA PROJEKT? – „MALI uczniowie idą do szkoły” to projekt edukacyjno-pomocowy, z którego uczniowie dowiedzą się jak wygląda kwestia dostępu do edukacji na świecie. W ramach akcji uczniowie będą mogli pomóc dzieciom z Mali zbierając fundusze, które umożliwią im naukę. Jako, że naszym celem jest upowszechnienie edukacji, to sposób niesienia pomocy też powinien mieć wymiar edukacyjny dla uczniów.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

Zajęcia edukacyjne - najważniejszym celem projektu jest zapoznanie uczniów z sytuacją dzieci w Mali. Specjalnie przygotowane materiały, w tym prezentacje i filmy, umożliwią przeprowadzenie ciekawych zajęć, podczas których uczniowie zrozumieją na czym polegają problemy mieszkańców krajów rozwijających się, a także dowiedzą się jak można im zaradzić.

Przygotowanie książek – po zapoznaniu się z sytuacją rówieśników w Mali, uczniowie zaangażują się w pomoc dzieciom z tego kraju. Każdy przygotuje swoją własną książkę. Książki są różne, a więc i te autorstwa dzieci mogą przybrać oryginalną formę. Może to być krótkie opowiadanie, bajka, opowieść, a nawet komiks. Wszystko zależy od dziecięcej wyobraźni. Książki można wykonać dowolną techniką, a wystarczą podstawowe artykuły piśmiennicze (bloki, zeszyty, kartki, długopisy i kredki), by je przygotować. Samodzielne wykonane ilustracje dodatkowo wzbogacą książkę.

„Dzień Książki dla Afryki” - podczas specjalnie przygotowanej w placówce imprezy wszystkie stworzone przez uczniów książki zostaną zaprezentowane, a oglądający będą mogli zabrać do domu wybraną przez siebie pozycję w zamian za przekazanie darowizny na rzecz dzieci w Mali.

Konkurs na najciekawszą książkę – dla wszystkich uczniów, którzy przygotują własne książeczki, zostanie przeprowadzony  konkurs na najciekawszą książkę.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU - po zakończonej akcji szkoła wpłaca zebrane pieniądze na konto zbiórki otwartej na rzecz dzieci w Mali.

PODSUMOWANIE – po zakończonej kampanii UNICEF podsumuje jej przebieg, opublikuje wybrane przykłady realizacji projektu w szkołach, a także poda łączną kwotę zebraną przez wszystkie placówki na zorganizowanie edukacji dla dzieci w Mali.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Drołtowicach
    Szkoła Podstawowa w Drołtowicach, Drołtowice 12 56-500 Syców
  • 062 785 1427
    fax: 62 785 1427

Galeria