Nawigacja

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Drołtowicach

W tym roku szkolnym postanowiliśmy zmienić wygląd naszej strony.

Mamy nadzieję, że taka aranżacja przypadnie do gustu odwiedzającym ją.

Teraz Galeria zdjęć znajduje się na dole strony

 

Środa 20.08.2014

GOŚCIE

Ilość odwiedzin: 486011

Wiadomości

 • Wyprawka szkolna 2014 r.

   
   Ministerstwo Edukacji  informuje, że w 2014 r.  będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

  W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

  Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,


  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

  Ważne
  W 2014 r. do otrzymania podręczników w 2014 r. uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie:
  • słabosłyszący,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

 • 02.07.2014

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu Sukcesy uczniów.

 • 16.06.2014

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu Festyn "Witamy Lato".

 • Festyn "Witamy Lato" za nami. Zdjęcia już w galerii!!!

  Festyn w naszej szkole już się odbył. Atmosfera była wspaniała, goście dopisali. Występy dzieci wszystkim się podobały. Zdjęcia do obejrzenia w galerii.
   

Zajęcia dla 4 - latków

    Zapraszamy wszystkie dzieci czteroletnie na zajęcia, które od dnia 3.12.13r. odbywać się będą we wtorek od godziny 12.30 - 16.00 i we środę od godziny 11.00 - 14.30.  Zajęcia prowadzi p. mgr Anna Wojtasik

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Drołtowicach
  Szkoła Podstawowa w Drołtowicach, Drołtowice 12 56-500 Syców
 • 062 785 1427
  fax: 62 785 1427

Galeria